Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 17. 7. 2014.

Na sastanku Međuparlamentarne grupe za Dunavsku regiju

Zastupnik Plenković priključuje se radu grupe kao bivši nacionalni koordinator strategije EU za Dunavsku regiju, koju nastanjuje 115 milijuna ljudi

Zajedno s kolegicama Ivanom Maletić, Marijanom Petir, Biljanom Borzan i kolegom Davorom Škrlecom zastupnik Plenković sudjelovao je na inicijalnom sastanku Međuparlamentarne grupe za Dunavsku regiju u novom sazivu Europskog parlamenta.

U svom izlaganju zastupnik Plenković istaknuo je da Dunavska strategija EU predstavlja snažnu platformu s konkretnom proračunskom linijom, a obuhvaća niz država članica i nečlanica u podunavskom bazenu, koji obuhvaća oko 115 milijuna ljudi.

Naglasio je važnost makroregionalne suradnje za Hrvatsku u Podunavlju, ali i na Jadranu, te predstavio prioritete suradnje na području prometa, turizma, poduzetništva i zaštite okoliša. Poručio je da mnogi hrvatski zastupnici koji su se priključili radu te međuparlamentarne grupe uviđaju relevantnost razvoja Dunavske strategije za podunavski dio Hrvatske, posebno za Vukovar.

Najavio je da će u listopadu Europsko vijeće usvojiti i treću makroregionalnu strategiju EU koja je važna za Hrvatsku, naime Strategiju EU za Jadransko-jonsku regiju.