Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 12. 5. 2014.

Čvršće regionalno povezivanje Hrvatske

Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju – šansa za jačanje projektne dimenzije jadranske i mediteranske politike Hrvatske

Uoči usvajanja strategije EU-a za jadransko-jonsku regiju zastupnik Plenković uputio je pitanje Europskoj komisiji. Plenković smatra da je posrijedi vrlo značajan instrument koji će na temeljima iskustva Baltičke i Dunavske strategije potaknuti suradnju između četiriju država članica EU-a i četiriju država koje zasad nisu članice na sljedećim područjima: 1. poticanju inovativnog pomorskog gospodarskog rasta; 2. povezivanju regije; 3. očuvanju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša; 4. povećanju atraktivnosti regije.

Upitao je kako će Komisija povezati korištenje strukturnih fondova i instrumente pretpristupne pomoći s provedbom projekata u okviru Strategije EU-a za Jadransko-jonsku regiju te koliko će novčanih sredstava biti predviđeno za tu svrhu. Istodobno ga je zanimao i stav Komisije o mogućem uključivanju Kosova i Makedonije među zemlje obuhvaćene Strategijom EU-a za Jadransko-jonsku regiju, zato što graniče s tim područjem, a nemaju nemaju tu povlasticu da budu obalne države.

U odgovoru povjerenika Johannesa Hahna stoji:

»Buduća strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju provest će se uz pomoć svih relevantnih fondova EU-a i nacionalnih fondova, fondova koje bi međunarodne financijske institucije mogle učiniti dostupnima (npr. s pomoću mehanizama za spajanje bespovratnih sredstava i zajmova) te fondova iz privatnog sektora.

U pogledu Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) trenutačno se usklađuju mjerodavni planski i programski dokumenti za razdoblje 2020–2014. (sporazumi o partnerstvu, strateški dokumenti, operativni i akcijski programi) kako bi se uzeli u obzir ciljevi jadransko-jonske strategije. Projekti za provedbu strategije uzet će se u obzir za potporu u okviru, među ostalim, Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i pretpristupnih fondova.

Buduća strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju temelji se na međuvladinoj Jadransko-jonskoj inicijativi (JJI). Vijeće će razmatrati sadržaj i zemljopisno područje primjene strategije u jesen 2014.«

Plenković smatra da je EU strategija za jadransku i jonsku regiju prilika za jačanje projektne dimenzije jadranske i mediteranske politike Hrvatske. Stoga je ključno da odgovarajući projekti u nizu europskih politika budu uključeni u političke prioritete partnerskog sporazuma. Za Hrvatsku je riječ o važnom instrumentu koji se usvaja za vrijeme predsjedavanja Grčke i Italije Vijećem EU.