Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 1. 12. 2022.

Hrvatska je postigla visoku razinu zaštite nacionalnih manjina

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu »Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina« održanom u Zagrebu

Premijer je istaknuo je da je Ustavni zakon prije 20 godina povećao broj predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru koji u posljednjih sedam godina sudjeluju u radu parlamentarne većine. "Ta činjenica je bitna za način na koji vidimo Hrvatsku, kako nam pripadnici nacionalnih manjina mogu pridonijeti razvoju hrvatskog društva, uvažavanju, toleranciji, pluralizmu, jednakopravnosti, jednakovrijednosti u hrvatskom društvu. Kvalitetan okvir poštivanja prava nacionalnih manjina postaje snažna poluga za jačanje položaja hrvatskih nacionalnih manjina, tamo gdje one žive", poručio je.

Premijer je u svom govoru istaknuo kako je Ustavni zakon prije 20 godina povećao broj predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru koji u posljednjih sedam godina sudjeluju u radu parlamentarne većine.

"Ta činjenica je bitna za način na koji vidimo Hrvatsku, kako nam pripadnici nacionalnih manjina mogu pridonijeti razvoju hrvatskog društva, uvažavanju, toleranciji, pluralizmu, jednakopravnosti, jednakovrijednosti u hrvatskom društvu. Kvalitetan okvir poštivanja prava nacionalnih manjina postaje snažna poluga za jačanje položaja hrvatskih nacionalnih manjina, tamo gdje one žive", poručio je Plenković.

Podsjetio je i kako su nacionalne manjine bile zastupljene u Saboru i u vrijeme srpske agresije na Hrvatsku i tada je to, naglasio je, bila ključna poruka u smislu pravne stečevine Hrvatske. "Vrijeme prolazi, okolnosti se mijenjaju, dolaze neki novi mlađi ljudi, novi politički akteri koji nemaju ni minimalno osjećaj identifikacije s tom hrvatskom pravnom stečevinom nego to doživljavaju kao nešto suvišno", rekao je Plenković.

Neki politički akteri doživljavaju manjine kao suvišne

Poručio je kako se mora raditi na tome da ta stečevina bude prihvaćena od što većeg broja političkih aktera.

"Bilo je pokušaja da se kroz ustavno-pravne i referendumske inicijative dovedu u pitanje prava manjina u Hrvatskoj. To je konkretna manifestacija da ima aktera koji se ne mogu identificirati s pravnom stečevinom. Ti pokušaji zavređuju da se akteri na sceni čvrsto pozicioniraju i budu brana. To je ono što mi radimo i što ćemo činiti i dalje", poručio je.

Premijer je istaknuo kako ustavnopravni okvir omogućuje Hrvatskoj ostvarivanje visokih standarda zaštite nacionalnih manjina, kazavši da je ovaj skup prilika da se vidi postoji li prostora za poboljšanja i preciziranje ustavnog zakona kako bi kvaliteta svih nacionalnih manjina u Hrvatskoj bila pozitivna.