Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 24. 8. 2022.

Hrvatskom saboru poslano 65 zakona u vezi s uvođenjem eura

Uz donošenje Zakona o uvođenju eura, za punu prilagodbu hrvatskog zakonodavstva novoj valuti treba izmijeniti cijeli niz zakonskih i podzakonskih akata što sadržavaju brojne odredbe koje se odnose na kunu

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je tematska sjednica Vlade posvećena prihvaćanju prijedloga zakona u vezi s uvođenjem eura.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uvodno je kazao da je cilj današnje sjednice Hrvatskom saboru poslati paket od 65 zakonskih prijedloga na prihvaćanje u jednom čitanju, a nakon toga bit će još nekih 20-ak zakonskih tekstova koji će ići u redovitu saborsku proceduru, a posredno su također vezani za uvođenje eura.

Istaknuo je da je hrvatska ekonomija visokoeuroizirana te da je cilj uvođenja eura jasno naznačen i u programima Vlade od 2016. i 2020. godine. Podsjetio je da je Hrvatska završetkom pristupnih pregovora i potpisivanjem Ugovora o pristupanju Europskoj uniji, te referendumom i ratifikacijom tog ugovora u Saboru vrlo jasno rekla da želi biti članica europodručja.

"U proteklih nekoliko godina vrlo sustavno smo radili na ispunjavanju kriterija i svih pretpostavki da postanemo članica europodručja, a će se i dogoditi, zahvaljujući zadnjim odlukama Europskog vijeća i Ecofina u lipnju odnosno srpnju, 1. siječnja 2023.", rekao je Plenković.

Članstvo u eurozoni omogućuje Hrvatskoj veću sigurnost i bolju zaštitu od krize

Naglasio je da članstvo u eurozoni Hrvatskoj omogućuje veću sigurnost i bolju zaštitu od kriza i vanjskih ekonomskih šokova, gospodarstvu omogućuje niže kamate, otpornost na krize i veću konkurentnost, jača međunarodni položaj naše zemlje, osobito u ekonomskim i financijskim segmentima, te utječe na najviši investicijski kreditni rejting ikada.

"U eurpodručje ulazimo u specifičnom kontekstu koji je globalan, od posljedica ruske agresije na Ukrajinu, rasta cijena energenata, rasta cijena hrane, do posljedica globalne pandemije Covida 19, koja je u ove dvije godine utjecala na gospodarstvo i naš način života, kao i na promet, radne procese, zdravstvenu sigurnost te opskrbne lance. Nju treba gledati i u kontekstu energetske, zelene i digitalne tranzicije", istaknuo je premijer.

Kazao je da će preostala četiri ključna mjeseca do kraja godine biti okarakterizirana s nekoliko važnih procesa. Kao prvi naveo je zaštitu potrošača. Drugi je zakonodavni aspekt priprema, kojeg, rekao je Plenković, rješavamo kroz ove pakete zakona i time osiguravamo pravodobne izmjene zakona i pravnu sigurnost.

Kao treći istaknuo je prilagodbu gospodarstva i društva na euro, uključivši i opskrbe euro novčanicama i kovanicama u nekoliko faza svih ključnih aktera - banaka, pošte, trgovina, građana, Fine. I četvrto, rekao je, trebat će raspraviti i sve prednosti koje će Hrvatskoj donijeti članstvo u europodručju.

Premijer je najavio da će danas najvjerojatnije stići informacija iz Europske komisije o usvajanju partnerskog sporazuma za novi Višegodišnji financijski okvir.

Predloženo sniženje PDV-a na drvo za ogrjev, pelete i solare

Vlada je uputila u saborsku proceduru 65 zakonskih prijedloga vezanih uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a među njima i izmjene i dopune zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim se predviđa i snižavanje stope PDV-a na 5 posto na isporuku sječke, peleta i drva za ogrjev, kao i nultu stopu PDV-a za solarne panele.

Po riječima ministra financija Marka Primorca, izmjenom zakona predlaže se promjena odredbi povezanih s uvođenjem eura kao i daljnje porezno rasterećenje i ublažavanje rasta cijena s kojim su suočeni građani i gospodarstvo.

Tako se predlaže da se sniženom stopom PDV-a od 5 posto oporezuje isporuka grijanja iz toplinskih stanica, uključujući i naknade vezane uz tu isporuku te isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, obavljena od dana stupanja zakona na snagu pa sve do 31. ožujka 2023. godine.

Nadalje, predlaže se da se PDV-om po stopi od nula posto oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade. Ta bi se stopa, naveo je ministar, primjenjivala na isporuku i ugradnju solarnih ploča samo u krajnjoj potrošnji, dakle na isporuke građanima i njihovim energetskim zajednicama, tj. kod višestambenih zgrada te osobama koje obavljaju djelatnost od javnog interesa.

Time se otvara prostor za snižavanje cijena kao poticaj korištenju obnovljivih izvora energije, ocijenio je Primorac.

U obrazloženju prijedloga zakona navodi se da će predložene mjere smanjiti prihode državnog proračuna s osnove PDV-a u iznosu od oko 120 milijuna kuna na razini godine.

U saborsku proceduru poslane izmjene zakona u vezi s uvođenjem eura

Uz donošenje Zakona o uvođenju eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura potrebno je izmijeniti cijeli niz važećih zakonskih i podzakonskih propisa, koji sadržavaju značajniji broj odredbi povezanih s kunom.

Tako je, iz djelokruga Ministarstva financija, uz izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost, riječ o još 11 zakonskih prijedloga.

Primjerice, iz područja financijskog sustava, to su izmjene i dopune zakona o računovodstvu, zakona o elektroničnom novcu te zakona o platnom prometu, a donijet će se i novi zakon o provedbi uredbe o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama, izvijestio je Primorac.

Iz resora ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića riječ je o 24 zakona, pri čemu se prijedlozi izmjena i dopuna između ostalog odnose na zakon o sigurnosti prometa na cestama, zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, o javnom okupljanju, o protuminskom djelovanju, o prijenosu i obradi podataka, o putnicima u zračnom prometu, zakon o prebivalištu, zakon o osobnoj iskaznici itd. Tu su i izmjene zakona o vatrogastvu, koji je u nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice.

Novčane kazne u prekršajnim i kaznenim postupcima zamijenit će se iznosima u eurima

U nadležnosti ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice je osam prijedloga zakonskih izmjena, između ostalog zakona o obaveznim odnosima, o trgovačkim društvima, kaznenog zakona, zakona o parničnom postupku, ovršnog zakona, zakona o zaštiti od nasilja u obitelji itd.

Između ostalog, izmjene podrazumijevaju i da će se novčane kazne u prekršajnim i kaznenim postupcima zamijeniti iznosima u eurima, temeljem fiksnog tečaja konverzije, najavio je Malenica.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić izvijestio je o prijedlogu izmjene i dopune jednog zakona iz svog resora, onog o upućivanju radnika i prekograničnoj provedbi odluke o novčanoj kazni, kojima je cilj omogućiti nesmetano i učinkovito postupanje svih tijela uključenih u postupanje i procesuiranje prekršaja utvrđenih zakonom, zbog čega je između ostalog potrebno iznose novčanih kazni izraženih u kunama preračunati u eure.

U nadležnosti Ministarstva kulture i medija devet zakonskih prijedloga

U nadležnosti Ministarstva kulture i medija nalazi se devet zakonskih prijedloga, koji se primjerice odnose na zakon o arhivskom gradivu i arhivima, zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, zakon o muzejima, zatim o Hrvatskoj radio televiziji, o audiovizualnim djelatnostima, medijima, elektroničkim medijima itd.

Sve se izmjene odnose na prekršajne odredbe i iskazivanje kazni, to jest njihovom prebacivanju iz kuna u eure, izvijestila je resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Nadalje, dva su zakonska prijedloga u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a odnose se na zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori te onaj o Hrvatskoj agronomskoj komori. Tu je riječ o tehničkim prilagodbama dijela odredbi vezanih za iskazivanje iznosa članarina, rekla je ministrica Marija Vučković.

Izmjena šest zakona odnosi se na Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, kao što su zakon o cestovnom prometu, zakon o pravima putnika u prijevozu autobusima, zakon o željeznici, zakon o cestama itd.

Uvođenjem eura eliminirat će se valutni rizik

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković je apostrofirao da će se uvođenjem eura u poslovanju upravitelja željezničke infrastrukture eliminirati valutni rizici u domeni realizacije infrastrukturnih projekata na način da će odobreni krediti za te namjene s valutnom klauzulom postati valutno nerizični u pogledu otplate.

Naposljetku, tri zakonske izmjene su iz domene Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a odnose se na zakon o meterološkoj i hidrološkoj djelatnosti, zakon o mjeriteljstvu te zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina. Tu je također riječ o zamjenama vrijednosti iskazanih u kunama, u eure, rekao je ministar Davor Filipović.

Izvor: Vlada/Hina