Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 23. 5. 2022.

Posjet predsjednika Suda Europske unije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je predsjednika Suda Europske unije Koena Lenaertsa i izaslanstvo njegovih sudaca i nezavisnih odvjetnika

U sastanku je također sudjelovao hrvatski sudac pri Sudu Europske unije Siniša Rodin i nezavisna odvjetnicaTamara Ćapeta.

Predsjednik Koen Lenaerts govorio je o organizacijskim aspektima Suda, posebno u kontekstu njegove nadležnosti i pravnih instrumenata koji mu stoje na raspolaganju.

Na sastanku je obostrano naglašen značaj sudske prakse Suda kao izvora prava Eeuropske unije, kao i za ujednačenu primjenu pravne stečevine u državama članicama.

Naglašena je također važnost suradnje nacionalnih sudova sa Sudom Europske unije, uključujući i putem instituta prethodnog pitanja.

Predsjednik Vlade izrazio je podršku radu Suda i njegovoj jedinstvenoj ulozi u tumačenju i primjeni europskog prava.