Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Donja Stubica | 16. 3. 2014.

Govor na edukacijskom seminaru za mlade lidere

Zastupnik Plenković sudjelovao je na seminaru za mlade i njihovu ulogu u lokalnim zajednicama

akt201

Na poziv voditeljice programa edukacije mladih Političke akademije Srpskog narodnog vijeća Spomenke Đurić zastupnik Plenković održao je predavanje o radu u Europskom parlamentu i dao ključne naglaske aktualnih političkih i gospodarskih zbivanja u Europskoj uniji uoči europskih izbora u svibnju 2014.

Kao član Odbora za proračun Europskog parlamenta Plenković je istaknuo ključna područja na koja se EU usmjerila u okviru Višegodišnjega financijskog okvira 2014–2020. te razvojne projekte za Hrvatsku.

Cilj je seminara da se mladim polaznicima omogući stjecanje znanja i vještina koje će im biti od koristi u njihovom angažmanu u lokalnim zajednicama.