Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 12. 3. 2014.

Procjena utjecaja nekih javnih i privatnih projekata na okoliš

Zastupnik Andrej Plenković podržao je izmjenu Direktive o procjeni utjecaja nekih javnih i privatnih projekata na okoliš jer smatra da predložena revizija prati strategiju Europa 2020.

Mišljenja je kako je riječ o Direktivi koja se odnosi na održivi razvoj, pri čemu se mora osigurati klima za investicije i razvoj gospodarstva. Istodobno se štiti okoliš i prirodna bogatstva Unije, uz prilagodbu novim ekološkim faktorima prilikom procjena utjecaja na prirodu, kao što su biološka raznolikost i klimatske promjene, te usklađivanje s principima pametne regulative.

Plenković smatra da će se pažljivijim procesom odabira projekata na koje se Direktiva odnosi zahvatiti oni koji imaju zbiljski utjecaj na okoliš. Propisivanjem vremenskog okvira za ključne faze procjene utjecaja osigurat će se veća transparentnost te bolje provođenje projekata uz zadržavanje postojećih standarda.

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je mrežom Natura 2000 zaštitila 44% površine svojega kopnenog teritorija te 38% morskoga. U skorijoj budućnosti očekuje se zamah u razvoju javne infrastrukture i provedba projekata kroz investicije iz strukturnih fondova, zaključio je Plenković.