Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 3. 2. 2014

Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža

Plenković je govorio u raspravi o izvješću kolegice Schroedter koje se odnosi na lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža, koje će omogućiti sve veći prihvat energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetske sustave država članica i regija

Polazište izvješća je poticaj promjeni paradigme regija u pogledu načina proizvodnje i potrošnje energije prelaskom s konvencionalnog modela na promjenljivu, decentraliziranu i lokalnu proizvodnju koja objedinjuje velik dio obnovljivih izvora energije iz male proizvodnje.

Mnoge države članice neće moći ostvariti svoje ambiciozne ciljeve za smanjenje emisije ugljičnog dioksida iza 2020. bez značajnijeg napretka u razvoju pametnih mreža koje trebaju integrirati obnovljive izvore u elektroenergetske sustave. Ostvarenjem ciljeva za obnovljive izvore energije otvorit će se 2,8 milijuna novih radnih mjesta do 2020, što predstavlja znatan udjel u gospodarstvu EU.

Plenković je istaknuo da je to prilika da zemlje članice, a posebice regije razviju pametne sustave manjih dimenzija uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova, koristeći pritom svoje geografske i regionalne potencijale. To bi trebala učiniti i Hrvatska, koja bez razvoja pametne mreže  neće moći povećati udjel obnovljivih izvora energije na više od 20%. Stoga je Plenković podržao izvješće, koje dodatno potiče države članice i regije da razvijaju decentralizirane i pametne elektroenergetske sustave.