Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 5. 2. 2020.

Metodologija pristupnih pregovora prati ambicije Zagrebačkog summita

Hrvatska vlada pozdravlja novu metodologiju pristupnih pregovora koju jw razradila Europska komisija

Nova metodologija pristupnih pregovora koju predlaže Europska komisija dobar je korak u daljnjoj evoluciji pregovaračkog procesa koji vodi podjednako računa o interesima svih strana – država kandidata i članica Europske unije.

Stavljajući jednak naglasak na predvidljivost, vjerodostojnost, bolje političko upravljanje i učinkovitost procesa, nova metodologija otvara prostor za veću dinamiku, pod uvjetom dosljednog i potpunog ispunjavanja svih mjerila, kriterija i reformskih ciljeva koji stoje pred državama kandidatima.

Novi prijedlog uklapa se u ciljeve sastanka na vrhu čelnika država članica EU-a i država zapadnog Balkana koji će se početkom svibnja održati u Zagrebu. To se poglavito odnosi na prijedlog redovnih dijaloga na visokoj razini i dubljih političkih analiza u ključnim trenucima pregovaračkog procesa.

Dokument Europske komisije dobro ističe EU perspektivu država zapadnog Balkana u vremenu novih geopolitičkih izazova i potrebe. Potvrđuje da proširenje ostaje jadna od ključnih politika EU-a koja je u političkom, sigurnosnom i gospodarskom interesu Unije.

Pozdravljamo prijedlog boljeg korištenja Procesa stabilizacije i pridruživanja i međuvladinih konferencija, kao i strukturiranje procesa kroz okvir pododbora za stabilizaciju i produživanje. To bi trebalo kako pojačati učinkovitost pristupnih pregovora, tako i osnažiti politički nadzor procesa.

Posebno važnim smatramo prijedlog jačanja predvidljivosti procesa kroz dobro planiranje i jasno postavljene uvjete. Ti uvjeti bit će strogi, ali istodobno objektivni, precizni i u svakom trenutku moći će se provjeriti.

Postizanje napretka u pregovorima kroz ispunjavanje svih uvjeta i mjerila omogućit će bržu i veću integraciju država kandidata, kao i veće financiranje kroz instrumente pred-pristupne pomoći i investicije. S druge strane, u slučaju usporavanja, stagniranja ili nazadovanja u reformama, države članice EU-a moći će zaustaviti pregovore na pojedinim područjima, iznova otvoriti ili vratiti na početak već zatvorena poglavlja te obustaviti ukupne pregovore.

Nova metodologija namijenjena je budućim pristupnim pregovorima s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Ta metodologija može se ugraditi i u postojeće pregovaračke okvire za Crnu Goru i Srbiju, uz prethodni pristanak tih država.

Vjerujemo da će nova metodologija, zajedno s novim ocjenama Europske komisije o reformskim naporima Albanije i Sjeverne Makedonije, omogućiti da Europsko vijeće u ožujku donese odluku o otvaranju pregovora s tim dvjema državama.