Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 27. 11. 2013.

Panel o ekonomskim i financijskim procjenama članstva Hrvatske u EU

Plenković je danas u Europskom parlamentu u Bruxellesu kao zastupnik i član Odbora za proračun organizirao panel na temu »Članstvo Hrvatske u EU: ekonomska i financijska procjena«

akt082

Pred više od stotinu okupljenih, među kojima je bio i niz zastupnika, stručnjaka,  predstavnika akademske zajednice i novinara u Europskom parlamentu u Bruxellesu, na panelu su govorili predstavnici Europske komisije, akademske i gospodarske zajednice i europski zastupnici.

Predstavnica Europske komisije Elena Reitano govorila je o europskom semestru te se osvrnula na ekonomske i financijske prognoze kao i stanje javnih financija i gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Skup je održan pred početak pokretanja postupka zbog prekomjernog proračunskog manjka Hrvatske od strane Europske komisije.

Plenković je naglasio kako je rasprava pridonijela ocjeni gospodarskog i financijskog položaja Hrvatske, pet mjeseci nakon članstva u Europskoj uniji. Hrvatska je uključena u europski semestar koji predstavlja okvir za koordinaciju ekonomskih politika država članica te je ključno da svoju gospodarsku i fiskalnu politiku usklađuje s institucijama EU. Nakon usvajanja europskog proračuna za 2014. godinu i Višegodišnjeg financijskog okvira prošlog tjedna, za Hrvatsku je bitno usvajanje nacionalnog proračuna koji će pridonijeti rastu i razvoju te jasno naznačiti kako smanjiti proračunski deficit. Važno je da Hrvatska kroz vlastite reforme i napore osposobi i pripremi kvalitetne programe kojima će povući novac iz europskih fondova, a hrvatske tvrtke iskoristiti mogućnosti plasiranja svojih proizvoda na tržište od više od pola milijarde potencijalnih potrošača", zaključio je organizator panela, europski zastupnik Andrej Plenković.

Gunnar Hökmark, potpredsjednik Europske pučke stranke (EPP) i švedski zastupnik, prikazao je financijsko i ekonomsko stanje u Europskoj uniji, ističući kako "mnogi smatraju da je najveća ekonomija na svijetu SAD, a ne EU". Dodao je da "Hrvatska treba učiniti daljnje napore kako bi privukla strane ulagače čime će se potaknuti rast i razvoj".

Đuro Njavro,  dekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) ocijenio je aktualni ekonomski program Vlade u Hrvatskoj u kontekstu rebalansa proračuna za 2013. i usvajanja proračuna za 2014.godinu, a založio se za pomoć EU pri mogućem smanjenju postojećih visokih kamata na ranija zaduženja države.

Hrvatska zastupnica u EP-u Ivana Maletić ukazala je na dosadašnje hrvatsko korištenje predpristupnih fondova te podsjetila kako treba nastaviti s pritiskom na aktualnu Vladu koja kasni s usvajanjem potrebnih strateških dokumenata te naglasila kako je nužna bolja koordinacija s jedinicama područne i lokalne samouprave te veće investiranje u pripremu projekata i to u milijardama kuna.

Dragica Martinović, predstavnica ureda Hrvatske gospodarske komore u Bruxellesu prezentirala je gospodarsku razmjenu između Hrvatske i država članica EU-a i podsjetila kako hrvatska poduzeća trebaju intenzivnije koristiti mogućnosti zajedničkog tržišta Europske unije kao i okvire koje pružaju ugovori o slobodnoj trgovini između EU i trećih država.