Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 25. 11. 2013.

Odgovor na upit o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu

Emisija štetnih plinova iz „Rafinerije nafte Brod” a.d. ozbiljan je ekološki problem prekograničnog karaktera koji u velikoj mjeri narušava kvalitetu života i zdravlja stanovnika Slavonskog Broda i okolice

akt080 mStoga je zastupnik Andrej Plenković od Europske komisije zatražio pismeno očitovanje o tome, može li nešto poduzeti Europska komisija kako bi u dijalogu s vlastima Bosne i Hercegovine obvezala „Rafineriju nafte Brod” a.d. na ubrzanu modernizaciju i usvajanje europskih standarda zaštite okoliša i time spriječila daljnje onečišćenje zraka okolice Slavonskog Broda.

Europska je komisija u svom odgovoru zastupniku Andreju Plenkoviću od 21. studenog ukazala na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Bosne i Hercegovine koji je ratificiran, ali još nije stupio na snagu. Komisija je naglasila kako je unatoč naporima oko usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s propisima Europske unije na području zaštite okoliša, u tom dijelu ostvaren samo ograničen napredak. Komisija upozorava da je ostalo još mnogo izazova na području zaštite okoliša, što je potvrdila i u svom Izvješću o napretku BiH za 2013. godinu.

Bosna i Hercegovina kao stranka Ugovora o Energetskoj zajednici obvezala se da će poduzeti korake u skladu s Direktivom 2008/1/EZ o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja, no ta obveza je neobvezujuća. U tom EU propisu se zahtijeva da se postrojenjima upravlja uz primjenu "najboljih raspoloživih tehnologija" kako bi se spriječilo i u što većoj mjeri smanjilo te uklonilo onečišćenje uzrokovano industrijskim djelatnostima.

Kad je riječ o velikim uređajima za loženje, uključujući one u rafinerijama, Ugovor o Energetskoj zajednici nedavno je izmijenjen Odlukom Vijeća ministara. Ugovorne stranke morat će provoditi odredbe poglavlja III. i Priloga V. Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (IED) za nove velike uređaje za loženje počevši od 1. siječnja 2018. Međutim, nije dogovoren rok za provedbu IED-a za postojeće velike uređaje za loženje, na koje će se i dalje primjenjivati odredbe Direktive o velikim uređajima za loženje 2001/80/EZ u skladu s uvjetima utvrđenima u Odluci Vijeća ministara o prilagodbi te Direktive u okviru Energetske zajednice.

„Iz navedenog očitovanja Europske komisije koje je stiglo iz ureda povjerenika Janeza Potočnika nadležnog za zaštitu okoliša razvidno je da Europska komisija razmatra bilateralne i multilateralne pravne mehanizme koje može koristiti kako bi utjecala na vlasti u Bosni i Hercegovini da se podignu tehnološki standardi u „Rafineriji nafte Brod“ a.d. i time smanji zagađenje zraka koje otežava život stanovnicima Slavonskog Broda“, rekao je Plenković. Zaključio je kako će nastaviti s djelovanjem po ovom pitanju u daljnjoj komunikaciji s Europskom komisijom.

Cijeli odgovor povjerenika Potočnika (PDF)