Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Beli Manastir | 21. 9. 2018.

Zaključci 6. Sjednice savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Na prijedlog predsjednika Vlade i predsjednika Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem Andreja Plenkovića usvojeni su zaključci o daljnjem razvoju »Projekta Slavonija«

1. Napredak u provedbi Projekta Slavonija, Baranja i Srijem

Današnjom sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Belom Manastiru započeo je novi krug održavanja sjednica Savjeta: po jedna sjednica u svakoj od pet slavonskih županija. Na sjednici Savjeta uvodno su se nazočnima obratili povjerenica Europske komisije za regionalnu politiku Corina Creţu te regionalni direktor za države EU-a Svjetske banke Arup Banerji. U odnosu na prethodnu sjednicu Savjeta održanu u srpnju 2018. godine u Vinkovcima, potvrđen je ostvareni napredak u ugovaranju projekata u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Od 20. srpnja 2018. do danas ostvaren je porast od 5,6%ugovorenih sredstava, odnosno 1,1 milijarda kuna. Dakle, u razdoblju od 18. listopada 2016. do 14. rujna 2018. ugovoreno je 7,9 milijardi kuna odnosno 41,91% od ukupno raspoloživih sredstava (18,7 milijardi).

2. Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema

Potvrđeno je da će se za dvadesetak dana objaviti tri ograničena poziva u vrijednosti preko 300 milijuna kuna za područje Slavonije, Baranje i Srijema sukladno potpisanom Razvojnom sporazumu:

1. Poziv: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema;

2. Poziv: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema;

3. Poziv: Financiranje pripreme zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja sredstvima Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Također je potvrđena objava poziva "Financiranje aktivnosti regionalnih koordinatora sredstvima Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija" za regionalne koordinatore s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Vrijednost ovog poziva iznosit će minimalno 200 milijuna kuna.

3. Suradnja sa Svjetskom bankom

Utvrđen je početak aktivnosti vezanih uz 'Ugovor o savjetodavnim uslugama o rastu i radnim mjestima u Slavoniji, Baranji i Srijemu' (RAS sporazum) koje uključuju pripreme ekspertnih timova Svjetske banke i predstavljanje aktivnosti za prva četiri mjeseca provedbe Ugovora. Provedba Ugovora kroz razdoblje od 36 mjeseci doprinijet će razvoju Slavonije, Baranje i Srijema kroz ciljana ulaganja iz proračunskih sredstava i fondova EU-a kako bi se ojačala konkurentnost u ključnim sektorima: ICT, proizvodnja i prerada hrane, proizvodnja i prerada drveta i turizam. Savjetodavne usluge Svjetske banke podrška su slavonskim županijama u povećanju učinkovitosti korištenja EU fondova u tekućem financijskom razdoblju (2014.-2020.) i u njihovoj pripremi za financijsku perspektivu 2021–2027.

4. Program Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema

Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem daje podršku pokretanju Projekta 'Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema' u cilju poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih proizvoda s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Savjet će sustavno pratiti napredak u provedbi ovog Projekta.

5. Mjere za unaprjeđenje znanosti i obrazovanja

Potvrđeno je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja podržati unapređenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta u odgoju, obrazovanju i znanosti kao ključnog segmenata održivog teritorijalnog i regionalnog razvoja. Podrškom aktivnosti predškolskih i školskih ustanova, strukovnih škola, obrazovanja odraslih i odgovarajućih programa te centara izvrsnosti i centara kompetentnosti doprinijet će se daljnjem razvoju sektora obrazovanja i znanosti u pet slavonskih županija. Posebni naglasak stavit ćemo na sinergiju znanosti, obrazovanja i industrije s dodanom vrijednošču.

6. Gospodarenje otpadom

Potvrđeno je da će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike do kraja godine otvoriti preostale javne pozive za sufinanciranje potrebne infrastrukture za uspostavu sustava gospodarenja otpadom. Ministarstvo će osigurati svakodnevnu direktnu komunikaciju svojih djelatnika i predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave radi podrške u pripremi i realizaciji projekata. Županije kao vlasnici centara za gospodarenje otpadom moraju ubrzati pripremu potrebne dokumentacije kako bi projekti CGO−a Orlovnjak i Šagulje bili odobreni za sufinanciranje EU sredstvima do kraja 2020. godine.

Do 2020. godine JLS moraju uložiti dodatne napore kako bi se uspostavio sustav gospodarenja otpadom s naglaskom na sustav odvojeno prikupljenih korisnih sirovina. Tijekom 2019. godine trebala bi se prijaviti barem jedna sortirnica po županiji za sufinanciranje EU sredstvima.

7. Vodno gospodarstvo

Utvrđeno je da će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike do kraja 2018. godine u suradnji s Hrvatskim vodama i isporučiteljima javne usluge ubrzati pripremu projekata u području vodnog gospodarstva. Ministarstvo će osigurati svakodnevnu komunikaciju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi podrške u pripremi i realizaciji projekata, pogotovo onih koji su u postupcima javne nabave. Isporučitelji javnih usluga kao krajnji korisnik EU sredstava uložit će dodatne napore za bolje i brže tehničko vođenje projekata. Ministarstvo će nastaviti financirati pripremu projekta navodnjavanja kako bi bili spremni za prijavu za sljedeće natječaje iz programa ruralnog razvoja. Hrvatske vode će ubrzati pripremu i provedbu projekta Modernizacije lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške.

Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u prosincu ove godine Pakracu.