Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 25. 10. 2011.

»Transnacionalna i transregionalna suradnja Republike Hrvatske«

Na znanstvenom skupu o perspektivama prostornog razvoja u kontekstu pristupanja Europskoj uniji Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković održao je u utorak, 25. listopada 2011. izlaganje na temu »Transnacionalna i transregionalna suradnja Republike Hrvatske« u okviru Znanstveno-stručnog skupa »Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske«, održanog u velikoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Znanstveno-stručni skup u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske. Okupljeni znanstvenici i stručnjaci raspravljali su o uvjetima i okolnostima izrade nove Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske.

U okviru tematske cjeline »Republika Hrvatska i Europska unija« državni tajnik Plenković je objasnio značaj provedenih mjera za usklađivanje zakonodavstva sa standardima Europske unije u svim područjima obuhvaćenim pravnom stečevinom od 2005. godine i početka pregovora s EU te pojasnio daljnje korake koji nas očekuju do punopravnog članstva.

Podsjetio je na Europske perspektive prostornog razvoja (European Spatial Development Perspective) usvojene na razini Europske unije još 1999. godine, a u kojima su sadržane okvirne neobvezujuće smjernice za sve subjekte s ovlastima u prostornom planiranju.

Kao prioritetne ciljeve istaknuo je integrirani pristup problematici prostornog planiranja i težnju k održivom razvoju, uz poštivanje preuzetih obveza koje proizlaze iz pravne stečevine Europske unije te korištenje dostupnih instrumenata međunarodne suradnje u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg ostvarenja navedenih ciljeva. Republika Hrvatska već djeluje u tom smjeru, primjerice, u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju.