Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 17. 10. 2013.

Stručna konferencija o Europskom uhidbenom nalogu

Zastupnica liberalnih demokrata iz Ujedinjene kraljevine barunica Sarah Ludford organizirala je u Europskom parlamentu stručnu konferenciju o Europskom uhidbenom nalogu

Zastupnik Andrej Plenković je od stručnjaka iz Tajništva Vijeća EU, Europske komisije i Eurojusta zatražio pojašnjenja u vezi nekoliko pitanja koja su se pojavila u raspravi u Hrvatskoj u kontekstu provedbe Europskog uhidbenog naloga odnosno donošenja Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s članicama EU.

Plenković se zanimao za ocjenu izjava pojedinih članica koje su stavile vremensko ograničenje na primjenu Europskog uhidbenog naloga za kaznena djela počinjena prije 2002. godine. Interesirao se i za mogućnosti djelovanja Komisije ukoliko pojedina članica u okviru transpozicije Okvirne odluke iz 2002. u svom nacionalnom zakonu promjeni apsolutne i fakultativne razloge za neizvršenje Europskog uhidbenog naloga, odnosno kad ne prepušta sudovima da odlučuju o pojedinim slučajevima. Upitao je i za eventualnu mogućnost zlouporabe Europskog uhidbenog naloga među članicama EU, a od strane država članica koje dopuštaju univerzalnu jurisdikciju.

Odgovori stručnjaka (Hans Nilsson, Tajništvo Vijeća; Olivier Tell, Opća uprava za pravosuđe Europske komisije; te Pietro Suchan iz Eurojusta) bili su jasni i korisni te potvrđuju stavove koje je HDZ kontinuirano iznosio u kontekstu "Lex Perković“. Glede vremenskog ograničenja koje ima svega nekoliko članica za kaznena djela počinjena prije 2002. stručnjaci su potvrdili da nije riječ o nejednakosti članica nego se radi o prihvaćanju pravne stečevine (članica koja dolazi kasnije prihvaća acquis koji je postojao ranije). Ukoliko Komisija zaključi da neka članica nije ispravno transponirala Okvirnu odluku (npr. u vezi razloga za odbijanje izvršenja Europskog uhidbenog naloga) od 2014. godine moći će protiv te zemlje započeti postupak povrede prava EU. Kad je riječ o mogućoj zlouporabi univerzalne jurisdikcije, stručnjaci su ponovili da Okvirna odluka jasno propisuje da se može odbiti izvršenje Europskog uhidbenog naloga ukoliko je kazneno djelo počinjeno na teritoriju države od koje se traži izvršenje. Time oni jasno opovrgavaju tezu o navodnoj zaštiti branitelja koju je vladajuća koalicija plasirala hrvatskoj javnosti.