Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Virovitica | 24. 2. 2018.

Ukupno 5,5 milijardi kn u projektima za Slavoniju, Baranju i Srijem

Pod predsjedanjem premijera Plenkovića u Virovitici je održana 4. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, čije su glavne teme bile gospodarstvo i poljoprivreda

Na sjednici su također sudjelovali potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, ministar financija Zdravko Marić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

U uvodnom obraćanju, predsjednik Vlade Plenković kazao je da se od zadnjeg sastanka nastavilo s aktivnostima iz niza resora, ali i važnim zakonodavnim aktivnostima. Podsjetio je da je Vlada predložila, a Hrvatski sabor usvojio Zakon o sustavu strateškoga planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju.

Naglasio je i da je Vlada započela rad na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. "Prije dva tjedna održan je prvi koordinativni sastanak na kojem smo dogovorili dinamiku rada i uključivanje jednog šireg broja institucija", dodao je Plenković.

Govoreći o regionalnom razvoju, predsjednik Vlade ocijenio je da Hrvatska kao nova članica Europske unije treba u punini osjetiti koristi redistribucijske snage europskoga proračuna i poboljšati apsorpciju europskih sredstava, ustvrdivši da su kohezijska i poljoprivredna politika temeljne za regionalni razvoj.

"Važno je da smo od listopada 2016., u trajanju našeg mandata, ugovorili 5,5 milijardi kuna projekata koji se odnose na Slavoniju, a od našeg zadnjeg sastanka čak pola od tog iznosa. Ukupno smo uduplali broj ugovorenih projekata za Slavoniju, Baranju i Srijem. To je dokaz posvećenosti, angažmana i operativnog rada svih institucija, a osobito Vlade", poručio je Plenković.

Ministrica regionalnoga razvoja i fonda Europske unije Gabrijela Žalac kazala je da će se nastaviti aktivnosti na izradi Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, kojem je cilj usuglasiti prioritete razvoja državne i županijske razine, odrediti strateške projekte te utvrditi financijska sredstva za provedbu tih projekata.

Najavila je i suradnju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa Svjetskom bankom kroz sklapanje Sporazuma o savjetodavnim uslugama (RAS sporazum), kojim će se utvrditi razvojna dijagnoza za pojedina područja u Slavoniji, što će omogućiti određivanje razvojnih investicija i strateških projekta regionalnoga razvoja koji će biti financirani sredstvima iz EU fondova.

Potpredsjednica Vlade i ministrica Martina Dalić naglasila je da Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontinuirano radi na pripremi akata kojima će se potaknuti ulaganja i poduzetništvo kao nositelje gospodarskog napretka Republike Hrvatske. U tom kontekstu, spomenula je Prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima.

Rekla je da se primjenom odredbi ovog zakona očekuje veći broj projekata koji će biti proglašeni strateškima, pa tako i na području Slavonije, Baranje i Srijema. "Vjerujemo da će se to odraziti na povećanje zaposlenosti, uvođenje ili razvoj novih tehnologija te da će izravno ili posredno utjecati na životni standard u županijama Slavonije, Baranje i Srijema", naglasila je potpredsjednica Dalić.

Navela je i da je dodijeljeno 348 potpora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 445 milijuna kuna po svim do sada objavljenim natječajima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s područja Slavonije.

Ministar Tomislav Tolušić govorio je o provedenim i planiranim aktivnostima Ministarstva poljoprivrede vezano uz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem.

Najavio je da će se okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. -2020. sufinancirati povoljni krediti i jamstva za poljoprivrednike s kamatnim stopama između 0,1 i 1,5 posto, objavit će se natječaji u vrijednosti od 3,75 milijardi kuna, a financirat će se i novi projekti navodnjavanja u suradnji s županijama i Hrvatskim vodama.

Kazao je i da će udvostručiti iznos potpora malih vrijednosti za preradu drva i proizvodnju namještaja, a slatkovodno ribarstvo poticat će se putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo objavom niza novih natječaja.

Ministar Tolušić rekao je i da će Ministarstvo poljoprivrede objaviti u 2018. godini sve potrebne pravilnike i osigurati potvrde od Europske komisije za usvajanje novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

Na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem mr. sc. Andreja Plenkovića, Savjet je usvojio sljedeće zaključke:

1. Jačanje fiskalnih kapaciteta lokalne i područne samouprave. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pozitivan je iskorak jer je doveo do porasta izvornih prihoda od poreza na dohodak kojih se središnja država u potpunosti odrekla u korist lokalne i područne samouprave. Ujedno, Fond izravnanja osigurava pravedniju raspodjelu kao preduvjet za ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.

2. Razvojni sporazum. Nastavit će se aktivnosti na izradi Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te županija. Cilj je usuglasiti prioritete razvoja državne i županijske razine, odrediti strateške projekte regionalnoga razvoja i utvrditi financijska sredstva za provedbu prioriteta i strateških projekata Razvojnog sporazuma. Zauzet će se proaktivni pristup koji bi trebao uskladiti obrazovni sustav s potrebama gospodarstva, omogućiti internacionalizaciju poslovanju, te pripremiti strateške projekte regionalnoga razvoja koji će pridonijeti poboljšanju pozicije u globalnim lancima vrijednosti.

3. Suradnja sa Svjetskom bankom. Savjet daje podršku Ministarstvu regionalnoga razvoju i fondova Europske unije u sklapanju sporazuma o savjetodavnim uslugama sa Svjetskom bankom kroz koji će se utvrditi „razvojna dijagnoza“ za pojedina područja u Slavoniji koja imaju slični teritorijalni kapital i razvojne potencijale. Savjetodavne usluge Svjetske banke pomoći će u definiranju lanaca vrijednosti i stvaranju razvojnih „hubova” i centara policentričnog razvoja kao generatora razvoja. Ujedno, cilj je i mapirati razvojne investicije i strateške projekte regionalnoga razvoja koji imaju mogućnost financiranja iz EU fondova.

4. Poticanje konkurentnosti i potpora poduzetnicima. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uložit će daljnje napore u unaprjeđenje zakonskog okvira, mjera i programa iz svojeg djelokruga s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za poslovanje i ulaganje u svrhu poticanja konkurentnosti i ravnomjernijeg regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Nastavit će se s poticanjem aktivnosti koje su usmjerene na informiranje poduzetnika i obrtnika o korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova te daljnje pojednostavnjenje procedura za ubrzanje administrativnih postupaka kako bi što veći broj poduzetnika ostvario ove potpore.

5. Zakonodavni okvir za poljoprivredu. Nastavno na usvojene zakone (Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Zakon o poljoprivrednom zemljištu) i podzakonske akte (Mliječni paket), Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s provedbom i izmjenama propisa u području poljoprivrede u cilju stvaranja održivog lanca opskrbe hranom, smanjivanja administrativnih prepreka i stavljanja u funkciju raspoloživog poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno dodjele zemlje mladima, domicilnom stanovništvo, pri tome posebno potičući sektor stočarstva.

6. Ruralni razvoj. U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. sufinancirat će se povoljni krediti i jamstva za poljoprivrednike s kamatnim stopama između 0,1% i 1,5%, objavit će se natječaji u vrijednosti od 3,75 milijardi kuna, od čega po prvi puta, za Slavoniju važan natječaj za biljnu proizvodnju. Financirat će se i novi projekti navodnjavanja u suradnji s županijama i Hrvatskim vodama.

7. Odgovor na elementarne nepogode. Slijedom niza elementarnih nepogoda u 2017. godini, Ministarstvo poljoprivrede pristupilo je žurnim izmjenama Pravilnika za korištenje mjere Osiguranje usjeva, životinja i biljaka - povećava se intenzitet potpora 65% na 70%, a korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne plaća cijelu vrijednost premije osiguranja, već samo 30%; natječaj će se objaviti u travnju.

8. Drvna proizvodnja, slatkovodno ribarstvo i vinarstvo. Udvostručit će se iznos potpora malih vrijednosti za preradu drva i proizvodnju namještaja. Poticat će se slatkovodno ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo objavom novih natječaja za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, preradu proizvoda akvakulture i produktivna ulaganja u akvakulturi. U 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede će objaviti sve potrebne pravilnike i osigurati potvrde od Europske komisije za usvajanje novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

9. Kultura. Obnovom kulturne baštine stvaraju se uvjeti za razvoj kontinentalnog turizma, nastavlja se niz projekata u kulturi u Slavoniji, a važan je i ravnomjeran regionalni kulturni razvoj, participacija u kulturi i razvoj publike.

10. Promet. S ciljem održavanja postojeće razine sustava prijevoza te određivanja minimalnih standarda dostupnosti, zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo znanosti i obrazovanja za analizu sufinanciranja prijevoza iz državnog proračuna.

Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u svibnju, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.