Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Göteborg | 17. 11. 2017.

Važno je da europski socijalni model osjete i hrvatski radnici

Na sastanku na vrhu u Göteborgu usvojen je Europski stup socijalnih prava, koji je premijer Plenković ocijenio izuzetno kvalitetnim jer se njime rezimiraju dosadašnja postignuća Europe na području socijalnih prava

Predsjednik Vlade Plenković naglasio je da se radi o prvom socijalnom sastanku na vrhu nakon 20 godina. „Za nas je važno da europski socijalni model, koji se pokazao, globalno gledajući, najuspješnijim, bude materijaliziran na način da ga osjete i hrvatski radnici“, rekao je. Dodao je da će Europski stup socijalnih prava poslužiti u hrvatskom zakonodavnom procesu u budućnosti.

Važnim je ocijenio što su u fokus rasprave tijekom radnoga ručka stavljena pitanja kulture i obrazovanja. „Jasno je da je Europsko vijeće te identitetske teme, koje su izrazito važne za sve ljude u svim državama članicama, stavilo u fokus“, rekao je predsjednik Vlade. Kazao je da je u Hrvatskoj iznimno važna tema obrazovne reforme, oko koje se vode vrlo angažirane rasprave, dodavši da je slična situacija i u drugim zemljama.

Istaknuo je važnost dobre prakse u obrazovnom sustavu, od osnovnoškolskog do sveučilišnog, koji će iznjedriti nove generacije s potrebnim znanjima za konkurentnost na tržištu rada.

Što se tiče kulture, predsjednik Vlade Plenković izrazio je zadovoljstvo što će Rijeka 2020. biti Europska prijestolnica kulture. Naglasio je da pitanja kulturne baštine, identiteta, naslijeđa, audiovizualnih i kreativnih industrija za Hrvatsku predstavljaju vrlo važan aspekt angažmana na razini Europske unije.

Novinare je zanimalo je li Europski stup socijalnih prava obvezujući dokument za države članice. Predsjednik Vlade pojasnio je da se radi o dokumentu koji je pravno neobvezujući te da je na državama članicama da, uzimajući u obzir njegova načela, predlažu zakonska rješenja koja idu u prilog većoj socijalnoj zaštiti.

Naglasio je da je društvena solidarnost jedan od ključnih elemenata u Programu Vlade Republike Hrvatske.

„Stoga i njegujemo dijalog s našim socijalnim partnerima, i sa sindikatima i s poslodavcima. Sve ove teme smo raspravili ovoga tjedna na pripremnom sastanku, koji je bio vrlo sadržajan, a ministar Pavić ima trajnu zadaću da na mjesečnoj bazi sve dokumente koji su vezani za ovaj paket raspravi i da naši socijalni partneri pravodobno budu uključeni u zakonske procese“, poručio je predsjednik Vlade.

U prvom panelu o pristupu tržištu rada, ranije danas, predsjednik Vlade istaknuo je sve nacionalne mjere koje se tiču zapošljavanja.

„Hrvatska je, prije svega, smanjila stopu nezaposlenosti mladih s 49 na 26 posto od 2013. do 2017. Stopa nezaposlenosti je danas 10,6 posto. Ulažemo u aktivne mjere zapošljavanja, kao što je paket mjera Od mjere do karijere ili Program Zaželi“, podsjetio je predsjednik Vlade i naglasio da se mjere prvenstveno odnose na najranjivije skupine u društvu, kao što su mladi, žene, osobe s invaliditetom i građani starije dobi.

„Sve te aktivnosti kombiniraju europska sredstva i programe sa setom nacionalnih mjera“, dodao je.

Govoreći o europskim strukturnim fondovima, predsjednik Vlade Plenković kazao je da Hrvatska treba i u ovoj i u idućoj financijskoj perspektivi Europske unije iskoristiti sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi se podigla razvijenost svih dijelova zemlje.