Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 4. 11. 2016.

Romska nacionalna manjina imat će snažnu potporu Vlade

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju Svjetskog dana romskog jezika

Govoreći na skupu povodom obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika, premijer Plenković naglasio je da Hrvatska jamči prava pripadnicima svih nacionalnih manjina prema Ustavu RH, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te najvišim međunarodnim standardima. Izrazio je zadovoljstvo da Vlada ima podršku i sjajnu suradnju sa svih osam zastupnika nacionalnih manjina.

"Unaprjeđivanje postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina jedan je od prioriteta Programa Vlade, a Operativni programi za pojedine nacionalne manjine, uključujući romsku, izradit će se do kraja ove godine“, najavio je Plenković.

Shvaćajući posebnosti romske nacionalne manjine, Plenković je istaknuo kako Vlada Republike Hrvatske posebnu pažnju posvećuje kontinuiranom poduzimanju mjera kako bi pripadnici romske nacionalne manjine ostvarivali sva prava, uz promicanje razumijevanja, međusobnog uvažavanja i tolerancije.

Podsjetio je da se Nacionalnim programom za Rome iz 2003. željelo na sustavan način pomoći Romima u poboljšanju uvjeta življenja te osigurati ravnopravnost u društvu. Dodao je da je Hrvatska pristupila i međunarodnoj inicijativi „Desetljeće za uključivanja Roma 2005. - 2015., te je u okviru Akcijskih planova za Rome davala podršku mjerama za uklanjanje diskriminacije romske nacionalne manjine i iskorjenjivanju siromaštva. Pojašnjavajući aspekte Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020., Plenković je utvrdio kako će ključne mjere biti uključivanje u društveni život, rješavanje statusnih pitanja, antidiskriminacijske mjere, kao i potpora romskom jeziku i kulturi.

Plenković je napomenuo da se romski jezik danas u Hrvatskoj može čitati u knjigama i novinama, čuje se na radiju i televiziji te se objavljuju obrazovni materijali o romskom jeziku i književnosti, kulturi i povijesti. Upozorio je kako i pored svih tih napora određeni izazovi i dalje postoje jer su pripadnici romske nacionalne manjine među najdiskriminiranijim skupinama u hrvatskom društvu.

Ocijenio je kako se boljom koordinacijom, uključivanjem regionalne i lokalne razine, kao i transnacionalnom suradnjom može unaprijediti podrška romskoj zajednici. "U tome će romska nacionalna manjina imati jasnu i snažnu potporu Vlade Republike Hrvatske“, poručio je Plenković.