Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 31. 5. 2016.

Uloga nacionalnih parlamenata u procesu pristupanja Europskoj uniji

Na Međuparlamentarnoj konferenciji o odnosima političkih grupa, stranaka i vlada u procesu pridruživanja EU potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govorio je o ulozi Hrvatskog sabora u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

Na konferenciji koju su organizirali Odbor za ustavna pitanja EP te služba EP za pretpristupne aktivnosti u suradnji s političkim grupama, sudjelovali su brojni zastupnici u EP, među kojima i zastupnik Plenković, te članovi parlamenata država u procesu pridruživanja Europskoj uniji.

Govoreći predstavnicima nacionalnih parlamenata o procesu europske integracije, Plenković je naglasio kako je ključni parlamentarni izazov harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, pri čemu je potrebno postići što širi konsenzus među političkim strankama i akterima.

S obzirom da je intenzivno sudjelovao u pristupnom procesu Hrvatske, Plenković je kolegama prenio iskustva Hrvatske gdje se posebno pokazala važnost uloge parlamenta u pristupnom procesu, s obzirom da je Hrvatski sabor svojim aktivizmom započeo europski put RH koji je u tadašnjim okolnostima bio gotovo blokiran.

Istaknuvši kako je kroz pristupni proces nužno kontinuirano jačati administrativne sposobnosti parlamenta te okupiti što veći broj stručnjaka za europske poslove, Plenković je izdvojio važnost funkcionalnosti i koordinacije između tri bitna tijela na parlamentarnoj razini: Prvi je Odbor za europske poslove, koji pridonosi usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa stečevinom EU te je Hrvatska na svom europskom putu prilagodila više od 600 zakona i 1500 podzakonskih akata. Drugi je Nacionalni odbor koji je zadužen za praćenje pregovaračkog procesa, čije djelovanje treba iskoristiti za uključivanje i upoznavanje javnosti s europskim procesom. Treće tijelo je Odbor za nadzor pristupnog procesa koje funkcionira kao zatvoreno tijelo te okuplja ključne zastupnike.

Pet prioritetnih točaka na kojima svi sudionici pristupnog procesa trebaju angažirano raditi su harmonizacija, pregovori, parlamentarna diplomacija, komunikacija i konsenzus, poručio je Plenković.