Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 30. 5. 2016.

Komisija će poticati razvoj nacionalnih platformi za integraciju Roma

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković postavio je zastupničko pitanje o tome kako Europska komisija može pomoći Hrvatskoj pri potpunom integriranju Roma u društvo

U zastupničkom pitanju Komisiji Plenković je podsjetio kako je u Hrvatskoj Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005– 2015. imao za cilj uključivanje romske nacionalne manjine u društveni i javni život te se temeljio na važnim područjima obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i stanovanja.

Zanima me na koji način Komisija može pomoći Hrvatskoj u potpunom integriranju Roma u društvo, imajući u vidu uspješne prakse drugih država članica EU-a, pitao je Plenković Europskui komisiju.

U odgovoru povjerenice za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vere Jourove stoji:

Nakon što je pristupila EU-u 1. srpnja 2013, Hrvatska je Komisiji podnijela svoju Nacionalnu strategiju za integraciju Roma. Ocjena strategije daje se u radnom dokumentu službi Komisije koji je priložen Komisijinu izvješću o ocjeni iz 2014. Na sličan način kao i ostale države članice Hrvatska u političkom smislu predano razvija sveobuhvatni pristup za suočavanje s izazovima povezanima s uključivanjem Roma i za konkretno poboljšanje situacije u kojoj se Romi nalaze.

Svojim političkim vodstvom, smjernicama te materijalnom potporom iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Komisija i dalje podupire nastojanja država članica, uključujući i Hrvatsku.

Komisija olakšava dijalog između država članica kako bi poduprla razmjenu iskustava i najbolje prakse putem mreže nacionalnih kontaktnih točaka za Rome. Potiče države članice i u razvoju nacionalnih platformi za Rome koje bi trebale imati ključnu ulogu u osiguravanju uključenosti svih dionika u provedbu, praćenje i izvješćivanje te omogućiti razmjenu najbolje prakse.