Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 19. 4. 2016.

Sredstva za vanjske aktivnosti EU-a prioritet u globalnim izazovima

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici Odbora na kojoj se vodila rasprava o reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a 2014–20.

Podsjetivši na to da je Europski parlament inzistirao na reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira do kraja 2016, Plenković je upozorio kako je revizija nužna u kontekstu trenutne gospodarske situacije i niza globalnih kriza koje su stvorile pritisak na europski proračun.

Kazao je da je aktualna financijska perpsektiva EU-a do 2020. u apsolutnom iznosu manja od prethodnog okvira te se stalno treba prilagođavati radi vjerodostojnosti europskih politika i zaštite zajedničkih načela i vrijednosti.

Plenković je poručio kako očekuje da sugestije Komisije glede revizije europskog proračuna sadrže konketne mjere koje će biti usmjerene na poticaj investicijama i gospodarskom rastu. Ujedno je naveo da treba podržati jačanje kapaciteta posebnih instrumenata proračuna koji su iscpljeni u glavama proračuna 3 i 4 zbog učinaka izbjegličko-migracijske krize. Važnim smatra očuvanje prinicipa jedinstvenosti europskog proračuna, poglavito u kontekstu recentnih osnivanja izvanproračunskih fondova - poput onih za pomoć Sriji, Africi i Turskoj.

Kao jedan od predstojećih izazova, Plenković je izdvojio potrebu jačanja fleksibilnosti proračuna i mehanizama brze reakcije prigodom kriznih situacija kako bi se osigurao pronalazak adekvatnih sredstava.

Vjerujem da će proračunska sredstva za vanjske aktivnosti EU biti jedan od prioriteta kako bi se ispunila očekivanja uloge Unije kao snažnog globalnog aktera, posebno u kontekstu izrade nove Globalne strategije vanjske i sigurnosne politike EU, zaključio je Plenković.