Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 18. 4. 2016.

Sveobuhvatni strateški okvir EU-a za reformu sigurnosnog sektora

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković predsjedao je dijelom sjednice Odbora zajedno s Odborom za razvoj posvećene razmjeni gledišta s Joëlle Jenny, direktoricom za sprečavanje sukoba i sigurnosnu politiku pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje

Razmjena gledišta poslužila je kao prilika za razgovor o Sveobuhvatnom strateškom okviru EU-a za reformu sigurnosnog sektora, čiji su glavni ciljevi predstavljeni u planu djelovanja objavljenom u prosincu 2015.

Zastupnik Plenković napomenuo je da su ključni razvojni izazovi nasilni sukobi i slabe vlade suočene s prijetnjama kao što je terorizam. Stoga je za suradnju s trećim zemljama potrebna dugoročna obveza koja sigurnosni sektor i uspostavu vladavine prava definira kao prioritete.

Plenković je dodao da je koordinirana vanjskopolitička djelatnost, uz korištenje diplomatskih, sigurnosnih, razvojnih i humanitarnih mehanizama Europske unije, suštinski potrebna kako bi se osiguralo da institucije partnerskih zemalja imaju sredstva koja im omogućuju da se nose s izazovima u prevenciji sukoba i u razdoblju nakon sukoba.

Naglasio je da Europski parlament podupire napore da se stvori nov okvir za reformu sigurnosnog sustava, s obzirom da je to prilika za povećanje koherentnosti i učinkovitosti aktivnosti reforme sigurnosnog sektora. Pritom se zalaže za to da okvir politike približi instrumente Zajedničke vanjske i sigurnosne politike te Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, kao i sredstva razvojne suradnje i sudionika u području slobode, sigurnosti i pravde kako bi se maksimizirala učinkovitost podrške EU-a procesu reforme sigurnosnog sektora.

Zaključno je zastupnik Plenković pozvao direktoricu Jenny da pobliže obrazloži ključne ciljeve politike i mjere za provedbu te napomenuo da će okvir politike obuhvatiti aktivnosti zemalja članica u sklopu reforme sigurnosnog sektora.