Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 12. 4. 2016.

Nova »Globalna strategija vanjske i sigurnosne politike EU-a«

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govorio je tijekom rasprave o Izvješću »EU u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji, konfliktniji i kompleksniji svijet« naglasivši da se ono usvaja u kritičnom razdoblju novih izazova za Europu i svijet

Zahvalivši autorici izvješća, kolegici Kalniete, istaknuo je da je ono doprinos EP-a u procesu izrade nove »Globalne strategije vanjske i sigurnosne politike EU-a«, koja se posljednjih godinu dana priprema pod vodstvom Visoke predstavnice Federice Mogherini, a čije se usvajanje očekuje na sjednici Europskog vijeća u lipnju.

Plenković je istaknuo da je EU na području vanjske, sigurnosne i obrambene politike učinila izuzetan napredak u proteklih dvadesetak godina u pogledu institucionalnog i operativnog djelovanja te pozicioniranja kao nezaobilaznog aktera na globalnoj sceni. Strategija treba poslužiti da EU – promovirajući svoje vrijednosti slobode, demokracije, ljudskih prava, mira i solidarnosti – i dalje bude predvodnik u rješavanju niza međunarodnih kriza i suočavanju s hibridnim prijetnjama, a u partnerstvu s drugim organizacijama (UN, NATO, OESS i dr.) i ključnim državama, poput SAD–a.

Plenković je kazao kako je EU prije pola godine usvojila četverogodišnju Strategiju proširenja, revidiranu Strategiju politike susjedstva, a uskoro će usvojiti i aktualiziranu Razvojnu strategiju, koje će – zajedno s novom Strategijom vanjske i sigurnosne politike – predstavljati platformu za vodeću ulogu EU-a u međunarodnoj zajednici s ciljem doprinosa globalnom upravljanju utemeljenom na poštivanju međunarodnog prava.

Dodao je da EU treba dodatno raditi na jačanju obrambenih sposobnosti te pametnijem zajedničkom korištenju proračunskih sredstava za obranu na razini država članica EU.

»Cjeloviti pristup vanjskom djelovanju EU mora učinkovito objediniti političke, diplomatske, gospodarske, trgovinske, sigurnosne, obrambene, razvojne te humanitarne aktivnosti, kao i upravljanje krizama i potenciranje kapaciteta EU u izgradnji institucija«, smatra Plenković.

Upozorio je da će se ukupna ocjena učinkovitosti EU mjeriti kroz uspješnost njenog djelovanja u istočnom i južnom susjedstvu, pri čemu su ključni angažmani u Ukrajini, Siriji, Iranu, sjeveru Afrike te Bliskoistočnom mirovnom procesu, kao i u odnosima s Rusijom. Kapitalni test vanjskopolitičkog kredibiliteta EU predstavljaju: borba protiv terorizma unutar i izvan njenih granica – kombinacijom instrumenata unutarnje i vanjske sigurnosti te zaštita vanjskih granica koja se mora osnažiti kontroliranim migracijama i čvrstim dogovorom s Turskom.

Plenković je zaključio kako očekuje da će Globalna strategija jasno definirati ambiciozne, ali i realne ciljeve vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te – uz osiguranje odgovarajućih proračunskih sredstava – pružiti konkretne mehanizme i instrumente za njihovo ostvarivanje. Time će se osnažiti i potvrditi vodstvo EU na globalnoj razini – na načelima zajedničkog djelovanja i odgovornosti – kao asertivnog i učinkovitog subjekta.