Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Europske integracije

Budućnost Europske unije: uključiv pristup i novi temelji suradnje

Premijer Plenković izvijestio je Hrvatski sabor o sastancima s kojih su Hrvatskoj upućene ohrabrujuće poruke zbog pozitivnih gospodarskih trendova

15. 3. 2017.

Ostajemo privrženi europskom projektu, treba osjetiti koristi od EU-a

Premijer Plenković komentirao je ključne naglaske Bijele knjige o budućnosti Europe: razmišljanja i scenariji za EU27 do 2025. koju je predstavio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker

1. 3. 2017.

Ekonomska suradnja temelj europskog projekta

Na sjednici Odbora za ekonomsku integraciju Parlamentarne skupštine Euronesta od 22. ožujka sudjelovao je i potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković

22. 3. 2016.

Crnoj Gori treba unutarnji konsenzus o europskim integracijama

Tijekom plenarnog zasjedanja organizirana je rasprava o izvješću o Crnoj Gori za 2015. godinu u kojoj je sudjelovao potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković

9. 3. 2016.

Izvješće Komisije o napretku u procesu proširenja Unije

Tijekom plenarnog mini-zasjedanja Europskog parlamenta potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković održao je govor o proširenju Unije na države jugoistočne Europe

11. 11. 2015.

Na okruglom stolu o Novom paktu za Europu u HAZU

U organizaciji IRMO-a potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP Andrej Plenković sudjelovao je u raspravi o inicijativi Novi pakt za Europu, koja postavlja tri temelja za budućnost Europe: Unija koja pruža mogućnosti, Unija...

8. 4. 2015.

Plenković u emisiji Ici l'Europe na kanalu France24

Zastupnik Plenković gostovao je u vrlo gledanoj emisiji Ici l'Europe (Ovdje Europa) na francuskoj verziji kanala France24, zajedno sa zastupnicima Constance Le Grip (UMP, Francuska) i Charlesom Tannockom (ECR, V. Britanija) na temu...

23. 12. 2014.

Govor o Programu »Europa za građane«

akt069 m

Program »Europa za građane« u razdoblju 2014–2020. bitan je za razumijevanje europskog projekta među građanima Europske Unije te će opravdano dobiti veću financijsku potporu, smatra zastupnik Plenković

19. 11. 2013.

Govor na konferenciji Europske udruge studenata prava (ELSA)

akt055 m

Plenković je održao govor o europskom putu Hrvatske i ulozi ELSA-e kao nevladine strukovne udruge mladih pravnika u europskom integracijskom procesu

31. 10. 2013.