Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Europski proračun

21. konferencija »Društvo i tehnologija« u Opatiji

Zastupnik Andrej Plenković sudjelovao je na 21. međunarodnoj konferenciji »Društvo i tehnologija« - prof. dr. Juraj Plenković, koja se tradicionalno održava krajem lipnja u Opatiji

28. 6. 2014.

Lewandowski predstavio nacrt Proračuna EU za 2015.

Zastupnik Plenković sudjelovao je na posljednjoj sjednici Odbora za proračun aktualnog saziva Europskog parlamenta na kojoj je povjerenik Janusz Lewandowski predstavio nacrt proračuna Europske unije za 2015. godinu

11. 6. 2014.

Proračun EU-a za 2015: misija za poticanje gospodarskog rasta

U Bruxellesu je na posljednjoj sjednici Odbora za proračun aktualnog saziva Europskog parlamenta povjerenik Janusz Lewandowski predstavio nacrt proračuna Europske unije za 2015. godinu

11. 6. 2014.

Bez reforme sustava vlastitih sredstava nema učinkovite EU

akt230 m

Kao član Odbora za proračun zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi na sjednici Europskog parlamenta o potrebi reforme sustava vlastitih sredstava Europske unije

16. 4. 2014.

Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru EU 2014–2020.

akt225 m

Zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi o Izvješću o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014–2020. – pouke i smjernice koje su pripremili zastupnici Dehaene i Kalfin

14. 4. 2014.

Na Radionici o strukturnim fondovima Europske unije

akt223 m

Zastupnik Plenković prenio je svoje iskustvo rada u Odboru za proračun Europskog parlamenta i sudjelovanja u donošenju sedmogodišnjeg europskog proračuna

11. 4. 2014.

Predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu

akt211 m

Zastupnik Plenković kolegama pravnicima govorio je o ključnim vanjskopolitičkim, proračunskim i pravnim pitanjima u Europskoj uniji

26. 3. 2014.

Predavanje na Fakultetu političkih znanosti

akt207 m

Zastupnik Plenković studentima je govorio o aspektima vanjske i proračunske politike te ustavnopravnih pitanja Europske unije

20. 3. 2014.

Opće smjernice za proračun EU u 2015.

akt191 m

Plenković je naglasio da se Opće smjernice za proračun EU u 2015. – Dio III, koji se odnosi na Komisiju, a pripremila ga je izvjestiteljica Gardiazabal – usvajaju u kontekstu druge godine novoga Višegodišnjeg financijskog okvira...

13. 3. 2014.