Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Europska i vanjska politika

Postoji jasna politička volja da se riješi pitanje INA-e i MOL-a

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i mađarski premijer Viktor Orban ocijenili su ukupne odnose dviju zemalja kvalitetnima i prijateljskima

28. 11. 2017.

Interes je Hrvatske da kineski izvoz gravitira njezinim lukama

Predsjednik Vlade Plenković razgovarao je s kineskim premijerom Liom Keqiangom o bilateralnoj suradnji i ulaganjima

27. 11. 2017.

Na odnose s Mađarskom treba gledati šire od pitanja INA–MOL

Premijer Plenković izjavio je u Budimpešti da je Mađarska spremna prodati dionice MOL-a, a Hrvatska ih želi ili kupiti ili pronaći strateškog partnera za to

27. 11. 2017.

Kineskim ulagačima i kompanijama želimo približiti hrvatsko tržište

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje 27. i 28. studenoga u radu 6. Summita zemalja srednje i istočne Europe i Kine u Budimpešti

27. 11. 2017.

Ostvaren je zavidan napredak u odnosu na sastanak u Rigi 2015.

Na 5. sastanku na vrhu Istočnoga partnerstva premijer Plenković je rekao da ova politika susjedstva nije poruka EU-a ni protiv koga, nego za sistematiziranje i jačanje odnosa s tih šest zemalja

24. 11. 2017.

Hibridno medijsko djelovanje tema sastanka Istočnog partnerstva

Peti sastanak na vrhu Istočnog partnerstva prigoda je da šefovi država ili vlada članica EU-a i šest istočnih partnerskih zemalja ocijene postignuća ostvarena od posljednjeg sastanka na vrhu u Rigi 2015.

24. 11. 2017.

Očekivanja od sastanka na vrhu Istočnog partnerstva

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na sastanku na vrhu Europske pučke stranke i 5. sastanku na vrhu Istočnog partnerstva u Bruxellesu

23. 11. 2017.

Važno je da europski socijalni model osjete i hrvatski radnici

Na sastanku na vrhu u Göteborgu usvojen je Europski stup socijalnih prava, koji je premijer Plenković ocijenio izuzetno kvalitetnim jer se njime rezimiraju dosadašnja postignuća Europe na području socijalnih prava

17. 11. 2017.

Nezaposlenost se smanjuje, idemo k povećanju zaposlenosti u Hrvatskoj

Sastanak na vrhu »Social Summit for Fair Jobs and Growth« okupio je šefove država i vlada i socijalne partnere koji će raspravljati o jačanju socijalne Europe i pravednijem europskom tržištu rada

17. 11. 2017.