Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Europska i vanjska politika

Plenković u posjetu Istri

akt050 m

Susret sa županom Flegom, predavanje studentima ekonomije i turizma te radni sastanak s članovima istarskog HDZ-a

28. 10. 2013.

U Ogulinu na konferenciji o zaštiti prirode

akt051 m

Na poziv župana Karlovačke županije Ivana Vučića i gradonačelnika Ogulina Jure Turkovića Plenković je sudjelovao na stručnoj Konferenciji o sinergiji i suradnji na području zaštite prirode, a u okviru tradicionalnih aktivnosti ...

25. 10. 2013.

Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike

akt048 m

Plenković je podržao izvješće izvjestiteljice Ferreire o Europskom semestru koji se pokazao vrlo koristan mehanizam na razini EU i Eurozone u usklađivanju ekonomskih politika država članica

24. 10. 2013.

O budućnosti vinskog sektora EU i perspektivi hrvatskog vinarstva

akt047 m

Naglasivši kako dolazi iz Hrvatske, Dalmacije, Hvara i obitelji gdje se tradicionalno proizvodi vino, Plenković je naglasio da se hrvatski vinogradari i vinari prilagođavaju članstvu u Europskoj uniji

24. 10. 2013.

Vanjska i sigurnosna politika EU

akt045 m

Zastupnik Plenković je održao izlaganje o godišnjem izvješću Vijeća o provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU

23. 10. 2013.

Plenković o proračunu Europske unije za 2014.

akt039 m

Kao član Odbora za proračun Plenković je istaknuo kako je, unatoč činjenici da je proračun Europske unije za 2014. manji za 6% u odnosu na proračun iz 2013., važno europskoj javnosti uputiti pozitivnu poruku uoči konačnog usvajanja Višegodišnjeg ...

22. 10. 2013.

Europska politika susjedstva

akt044 m

Zastupnik Plenković je ocijenio kako je uspješnost Europske politike susjedstva Europske unije svojevrsni indikator atraktivnosti Europske unije kao političkog projekta

22. 10. 2013.

Pretpristupni fondovi na području pravosuđa i borbe protiv korupcije

akt041 m

Zastupnik Plenković je istaknuo kako se radi o značajnom Izvješću rumunjske zastupnice Macovei, koje u fokus stavlja prijedlog za alociranje više sredstava iz Pretpristupnog programa pomoći II (IPA II) za reformu pravosuđa i borbu protiv ...

21. 10. 2013.

Trgovinska politika EU prema zemljama Istočnog partnerstva

akt037 m

Zastupnik Plenković istaknuo je da je trgovinska politika Eurospke unije važan aspekt ukupnih političkih, sigurnosnih i gospodarskih odnosa prema zemljama Istočnog partnerstva

21. 10. 2013.